Regulamin konkursu

KONKURS 19.03.2018 r.

Regulamin konkursu

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Flott Sp. z o.o., ul. Szkolna 1, 55 - 114 Kryniczno, biuro@ohonatura.com,

2. Fundatorem nagród jest firma Flott Sp. z o.o., ul. Szkolna 1, 55-114, Kryniczno.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram, ani współprowadzony z Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

4. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

5. Przez dwa tygodnie Uczestnicy dodają komentarze pod postem na Instagramie, będące jednocześnie odpowiedzią na pytanie konkursowe.

6. Treść pytania umieszczona jest w poście z dnia 19.03.2018 r.

7. 02 kwietnia 2018 r. Organizator wybierze najciekawsze trzy odpowiedzi.

8. Organizator uzgadnia kwestie dostarczenia nagrody, kontaktując się poprzez wiadomość na Instagramie z Uczestnikiem.

9. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu na Instagramie w dniu 03 kwietnia 2018 r.

10. Zwycięzcy nagród zostaną wytypowani przez Organizatora konkursu.

§2. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 19.03.2018r. i trwa do 01.04.2018r.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która posiada swój profil osobowy na portalu Instagram oraz zaczęła obserwować profil @ohonatura i zaprosiła do zabawy dwie osoby w komentarzu po postem konkursowym.

4. Nagrodą w Konkursie jest zestaw 20 produktów marki Oho oraz dostarczenie produktów do osoby wskazanej przez Uczestnika konkursu.

5. Data, miejsce, godzina dostarczenia nagrody ustalane jest pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

6. Adres, pod który należy dostarczyć nagrodę, musi znajdować się na terytorium Polski.

7. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń konkurs może zostać odwołany.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Instagram.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo wykluczenia z konkursu zgłoszeń, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

6. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści publikowane w ramach konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

8. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania konkursu.

10. Regulamin dostępny jest na stronie www.ohonatura.com 

11. Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Organizator.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl